Trả Lời Hòa Thượng Thích Thông Lạc (phần 2)


Càng diệt, càng ly pháp càng sanh. Tu như Ông còn đầy vô minh, thật thua xa người không tu thì làm sao Ông có phước báo được. Ông xem nhằm tài liệu vô thần của Ma Quỉ hiện rồi. Tăng Ni muốn tu có chánh báo hay đến cấp Thánh Tăng phải làm công quả, thân thể có mệt nhọc, tâm sanh buồn ngủ phải cố tinh tấn thắng ma mệt, ma ngủ, nơi thân tâm mình. Như vậy, dù cưa được thức tỉnh vô minh, cũng phải tu trong vô minh, tỏ rõ vô minh, mới Minh Tâm Kiến Tánh được. 
Khi làm công quả gặp cảnh chê trách không phiền muộn tính toán hơn thua, đạt hỷ xả bước vào
Chánh Báo Vô Lậu thì Bậc Tu được vào Hàng Bồ Tát Hành Nguyện, Hạnh Nguyện. Lúc bấy giờ Bậc Tu được bước sang Nhứt Thừa. Thời Phật Thích Ca có nhiều Phật Tử kể cả Vua Quan đều làm công quả, góp công, của xây Tịnh Thất, Thiền Viện cho Tăng Ni. Khi mùa mưa đến, ngày nào không đi khất thực được, Vua Quan, Phật Tử đều đến cúng dường cho Phật và Chư Tăng Ni để cầu đạo. 
Làm công quả là Công Đức Hữu Lậu, có bị chê trách cũng hỷ xả, khi đủ Công Năng Công Đức sẽ đạt được Công Đức Vô Lậu. Có đức lớn thì cần tu hành đào tạo trí, gọi là: “Đức Trí Tương song, chân nguyên trực giác”... 
Cũng như thời này, số đông Tăng Ni Phật Tử gần cả nước tu theo, bị lầm xưng tụng Hòa Thượng thiền Sư Thích Thanh Từ chụp hình có gác cây gậy trên vai giả Tổ Bồ Đề Đạt Ma, nhưng Tổ Bồ Đề Đạt Ma trước có tu trong Pháp Tạng hiện đang định cư ở nước ngoài.Hòa Thượng Thích Thanh Từ được trao một bài pháp của Đức Vô Thượng Di Lạc Tôn Phật khi còn tại thế, do nghiệp lực rất sâu dày, Hòa Thượng liền đọc qua không hiểu, nói viết gì kỳ vậy rồi trả lại.Hòa Thượng cũng dạy Thiền nhưng lạc Thiền bị Tẩu Hỏa Nhập Ma, bị điên Thiền từ năm 2000, Tăng Ni quanh ông ta dấu kín. Rất nhiều Tăng Ni, Phật Tử biết, vẫn không lối thoát, chạy theo Hòa Thượngnên chưa xem xét kỹ, chưa đọc được quyển kinh nào của Đức Phật Di Lạc, như trường hợp Hòa Thượng Thích Thông Lạc, bị hiểu lầm sai chửi bới Long Hoa om sòm. 
Bậc tu hành không nên cố chấp, hãy bình đẳng xem trang web này có tất cả một Tạng Kinh, giới luật và luận cùng hình ảnh Đức Phật Di Lạc để lại thì biết thật hay giả. Bậc tu không quan sát xem xét, cứ tin một chiều thành cuồng tín, một đời bị vô minh, vô tỷ kiếp cũng vẫn vô minh nhưng lại tưởng tượng mình đã giác ngộ đang tu theo Chánh Pháp.

· Hòa Thượng:
Phật A Di Đà là do các nhà Đại Thừa dựng lên để xây dựng thế giới siêu hình Cực Lạc Tây Phương tưởng, nhất là tưởng tượng và hy vọng "Cực Lạc" có nghĩa là rất vui, là nơi lý tưởng của các nhà Đại Thừa để sau khi chết họ sẽ về đó để hưởng hạnh phúc an lạc đời đời, kiếp kiếp. Đức Phật Di Lặc cũng là một vị Thần trong kinh Vệ Đà mà các Tổ đã biến thành Giáo Chủ của Phật giáo trong thời vị lai.

Đức Phật Di Lặc là một đức Phật tưởng do các nhà Đại Thừa dựng lên, hy vọng ngày mai xâydựng một Phật giáo mới. Nói đúng hơn là lấy đức Phật Di Lặc đem lại niềm tin kinh điển Đại Thừa cho mỗi con người hơn. Đức Phật Di Lặc đã được kinh sách Đại Thừa nói rất nhiều và kinh A hàm thuộc Hán tạng cũng có nói đến, đó là những bài kinh gạch nối của các Tổ sau này soạn viết đưa vào, đó là một thâm ý nham hiểm của các nhà Đại Thừa, đưa đức Phật Di Lặc ra để làm một cuộc cách mạng Phật giáo lật đổ đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thay thế đức Phật Di Lặc làm Giáo Chủ Đạo Phật. Hội Long Hoa, tức là cuộc cách mạng Phật giáo do các nhà Đại Thừa lãnh đạo, để mở màn cho đức Phật Di Lặc lên nắm quyền Giáo Chủ Phật Giáo toàn bộ thì lúc bây giờ kinh sách Nguyên Thủy sẽ bị triệt tiêu (tức là đường lối giáo lý của Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ bị quét sạch).
*TRẢ LỜI.
Cũng như luận điệu ông Thích Thanh Từ và Tăng Ni theo tu với ông, nay ông Thích Thông lạc lại ghi Đức Phật A Di Đà và Đức Phật Di Lạc là do tưởng tượng. Trong chuyến viếng thăm Tứ Chúng của Đức Di Lạc Tôn Phật tại London năm 1992, Đức A Di Đà Phật đã thị hiện an ủi Đức Ngài: gần hoàn mãn rồi, con hãy cố gắn thêm chút nữa để đoạt Diệu Quả Phật. 
Riêng tôi khi mới đến định cư tại Hoa Kỳ năm 2002, một mình đi lang thang trong các nơi và công viên gieo duyên tìm từng bậc tu Tự Tánh, đã 3 lần vào những buổi chiều Thu đầy mưa phùn, gió lạnh, tôi ngồi ở ghế đá trong Công Viên San Jose, than thầm trong tâm việc hành đạo Âu Mỹ gặp muôn vàn khó khăn với Phật A Di Đà, Đức Ngài liền phóng hào quang cả 3 lần chiếu rọi vào toàn thân tôi như an ủi bảo phải tinh tấn lên. 
Trước đó cũng một lần ở Long Island New York, Hoa Kỳ, tại nhà người con trai, cả nhà đều đi làm, chỉ còn mình tôi ngồi trên ghế trước hiên nhà, trời âm u, với cái lạnh của Mùa Đông, thật vắng vẻ, bổng tôi nhớ lại cảnh Saigon số chân tử đông tôi đã dạy họ, cơn buồn lại đến, tôi nghĩ đến Đức Phật A Di Đà, liền một luồng gío thổi rẻ hai cành cây đầy lá trước mặt, một vùng hào quang chiếu xuyên qua khe hở rọi vào toàn thân tôi. Tôi biết Đức Phật A Di Đà đã dùng thần thông an ủi tôi. Sau 4 lần chứng kiến nên tôi rất tin có Đức Phật A Di Đà đang thấu hiểu và nhắn nhủ hàng Bồ Tát là phải tinh tấn lên, thay mặt Chư Phật khai hoang con đường Tự Tánh Tỏ Tánh của Chư Phật ở Âu Mỹ này cho chúng sanh được hưởng thanh bình an lạc từ trong tâm họ. Tâm bình thế giới bình.
Vào năm 1980, khi đang bị ở trong tù Cộng Sản VN ở Trại A.30, tôi đi lao động gặp lúc trời mưa, bị nhiễm cảm, không có thuốc đủ uống, bệnh càng ngày càng nặng chuyển sang thương hàn nhập lý. Tay tôi măn tóc, thân người rả rời, tôi nằm dài nghe được cái chết mất cảm giác từ từ chạy từ chân lên đến gần ngực. Tôi mơ màng than tu từ hồi còn nhỏ đến nay đã 30 tuổi sao không thấy Phật nào cứu độ. 
Trong đêm khuya, than vừa dứt lời bổng có luồng hào quang chiếu sáng, đường kính bằng cái nón lá người phụ nữ Việt Nam, từ trên không trung chiếu xuyên qua nóc trại tù, chiếu xuyên quang cái mùng rồi chiếu thẳng vào người tôi. Tức thì tôi sống lại tỉnh táo, người khỏe hẳn, bệnh đang rất nặng bổng biến mất nhanh chỉ trong chốc lác . Liền tôi thấy Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đứng ngay trước cái sạp chỗ tôi đang nằm. Người tỉnh và sống lại hẳn, tôi liền qùy lên, Đức Bổn Sư hỏi tôi: “Con muốn cái gì Ta cho một cái muốn.” Thấy đời là vô thường, có rồi không, hợp rồi tan, gần để ly biệt nên
Tôi thưa: Con chỉ cầu giác ngộ rốt ráo kiếp này. Đức Phật Thích Ca gật đầu chắp thuận rồi vuốt trên tóc tôi. Xong Ngài bay vút lên trời cao, Tâm tôi liền xuất định ra khỏi thân bay theo... Xem trong “Đức Di Lạc và Long Hoa”. Cầu như tôi cái khổ của nghiệp đến rất dể mất mạng nếu qúa khứ tu hành chưa đủ công năng công đức. 
Từ đó dù đang tu theo Đức Phật Di Lạc, Tôi mới tin có Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Phật Di Lạc có thật. Phật nào cũng thương chúng sanh tín thành, độc nhất tâm. Sau đó ba tháng, một hôm đang đi, bỗng vấp chân, tôi nhớ lại tiền kiếp quá khứ... 
Sau này tại Hoa Kỳ đã có Tứ Chúng tín thành theo tu, mỗi khi tôi gặp pháp đa đoan của ma đạo phá, Đức Tịnh Vương Nhất Tôn chính là hóa thân Đức Phật Di Lạc dù đã vào Bát Đại Niết Bàn năm 1993, Ngài vẫn thị hiện thân tướng Như Lai đúng lúc, vẫn luôn đến chỉ dạy cho tôi y như khi Đức Ngài còn tại thế. Ai có qua cầu mới hay.

· Hòa Thượng:
Riêng Phật giáo Nguyên Thủy không chấp nhận điều này: "Quá khứ không truy tìm Vị lai không ước vọng Chỉ có hiện tại thôi".
*TRẢ LỜI.
Trong kinh Duy Ma Cật, khi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thọ ký cho Bồ Tát Di Lạc thời Hạ Lai tu thành Phật Vô Thượng Đẳng Chánh Giác. Ngài Cổ Phật Duy Ma Cật liền đến hỏi Bồ Tát Di Lạc: Này Bồ Tát Di Lạc, theo sự thọ ký một thời sau nữa Ngài sẽ thành Phật. Vậy xin hỏi thời nào Ngài thành Phật. Quá khứ thì quá khứ đã qua, vị lai thì vị lai chưa đến, còn hiện tại thì hiện tại không dừng. Vậy thời nào Ngài thành Phật. Đã giải bí tạng này trong kinh “Đức Di lạc và Long Hoa” trong trang web. 
Bậc tu thấu đạt tứ thời Tâm Vô Thượng Đẳng, không còn thời gian cùng không gian rời rạc, liền hóa thân lúc nào cũng có Ba Đời Phật. Hư không không tận hiện Phật quá khứ. Trong hư không không tận khởi tác dụng hiện Phật vị lai. Nương vào hiện sanh, hóa giải thấu đạt hiện sanh, Phật hiện tại. 
Dẫn chứng chân lý trên, cho biết ngoại giáo thường diệt pháp, cái biết quá nông cạn nên không biết tác dụng vạn pháp quá khứ, vị lai và hiện tại. Phật Đạo không sanh cũng chẳng diệt. Không bỏ cũng chẳng lấy...

· Hòa Thượng:
Cho nên người nghiên cứu kinh sách Phật hiện giờ đều gặp phải khó khăn, vì những bài kinh này mâu thuẫn với những bài kinh khác, khiến cho chẳng biết đâu là lời Phật dạy chân chánh, đâu là lời giả. Ở trường hợp này chỉ dối gạt người chưa tu chứng, không thể dối gạt người tu đã chứng.
*TRẢ LỜI.
Chư Phật cứu độ chúng sanh tùy căn cơ có nhiều tầng lớp: Tiểu Thừa, Đại Thừa, Nhất Thừa, Tối Thượng Thừa.
Trình độ Bậc Tiểu Thừa không hiểu kinh Đại Thừa. Đại Thừa không thể hiểu kinh Nhất Thừa. Nhất Thừa không thể hiểu kinh Tối Thượng Thừa. Cho nên bậc tu A La Hán nói một câu hàng Tiên Thần cả kiếp ngồi suy ngẫm không hiểu hết. Bồ Tát nói một câu Bậc A La Hán cả kiếp không hiểu hết. Chư Phật nói một câu Hàng Bồ Tát cả kiếp không hiểu hết. 
Do vậy bậc tu tâm tánh còn chúng sanh như ông T T Lạc... chưa biết Nghiệp là gì thì phải còn bị hiểu kinh Phật mâu thuẫn là lẽ thường tình. Bồ Tát Hạnh Nguyện tu tạo đạo đức, lấy pháp thuận, ngộ pháp ác nên bỏ, lấy thiện căn tu học lục ba la làm gốc. Không có công đức, không bao giờ có phước báo. Không có phước báo, không bao giờ có chánh báo. Tiếp đến Bồ Tát Hành Nguyện cũng tạo đạo đức nhưng dùng cho bậc cầu Chánh Đẳng Chánh Giác tu pháp Lục Ba La Mật Đa thì bước qua Nhứt Thừa tỏ thông Kinh Phật dạy: không thiện cũng chẳng ác, không lấy cũng chẳng bỏ, không ly dục cũng chẳng đắm chìm dục, không cấu cũng chẳng ly ...Tịnh bất tịnh dung thông.
Phật ở đâu mà tìm để tu với Phật. Chỉ phải tu với Ma, sạch Ma mới đến Phật. Qui chế chúng sanh tu với phàm tăng chỉ cần Ma Dân nó ngăn cũng không qua nổi. Còn Ma Quan phải Cấp A La Hán nó mới ngăn đường bít lối, bậc A La Hán nào thắng nó mới tiến đến Bồ Tát Hành Nguyện. Đến Ma Vương nó xem thường, nó chẳng cần ngăn chận cấp tu dưới. Chỉ Hàng Bồ Tát mới tu với Ma Vương. Chiến đấu thắng Ma Vương tức đến Phật.

· Hòa Thượng:
Còn nếu bảo rằng giáo pháp cần phải phát triển cho phù hợp với mọi hoàn cảnh và sự tiến bộ của loài người thì đó là phỉ báng đức Phật xem như đức Phật không thông suốt thời vị lai nên đã di chúc: "Lấy giới luật và giáo pháp của mình làm Thầy làm chỗ nương tựa tu hành vững chắc". Nếu đức Phật di chúc như vậy và bây giờ các Tổ Phát triển kinh sách như vậy thì chúng ta còn tin Phật nữa haykhông?

...... Hội Long Hoa, tức là cuộc cách mạng Phật Giáo do các nhà Đại Thừa lãnh đạo. Khi Đức Phật Di Lặc lên nắm quyền giáo chủ Phật Giáo, thì toàn bộ kinh sách Nguyên Thủy sẽ bị triệt tiêu, tức là đường lối giáo lý của Phật Thích Ca sẽ bị đốt sạch.
*TRẢ LỜI:
Thời nào kinh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã được Chư Bồ Tát, Chư Tổ kết tập cũng không ai thay đổi được, cho đến thời này Kinh Đức Vô Thượng Di Lạc Tôn Phật cũng vậy nhưng tùy thời, tùy hoàn cảnh có đến muôn ngàn phương tiện, Chư Tổ thừa kế hành dụng, diệu dụng cho phù hợp với hoàn cảnh và sự tiến bộ của loài người chính là Đại Phương Tiện mới sở đắc Đại Tự Tại. Khi công năng công đức đã đầy đủ Đại Tự Tại mới liền lạc cứu độ chúng sinh tu đến Chánh giác được. Không thể dùng thiểu trí, không biết gì Chư Phật, Chư Tổ có Đại Phương Tiện mà vội vàng cho giáo lý của Phật Thích Ca sẽ bị triệt tiêu, sẽ bị đốt sạch. 
Suốt 3 tập tin nơi trang web của ông Thích Thông Lạc viết trình độ hạ căn ngoại giáo như thế này mà Tông Phái quốc doanh nào cấp bằng Hòa Thượng thì đúng thật là Thời Mạt Pháp, Mạt Kiếp. Ông Lạc viết “Đường về xứ Phật” hóa ra lạc vào “Đường về xứ Ma”. Hiểu Đạo Phật theo lối chấp chướng hoàn toàn ngược lại đường lối Chư Phật và Chư Tổ . “Phật bất hóa độ vô duyên, bất hóa độ định nghiệp”.

* PHẦN HÓA GIẢI
Từ năm 2012 – 2017 là thời kỳ bắt đầu mở màn chuyển cho đến 5000 năm lập đời Thượng Kiếp. Tôi theo tu học với Đức Vô Thượng Di Lac Tôn Phật ỏ Trung Ương Hội Thượng tại thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa từ năm 1969 cho đến khi Đức Ngài vào Bát Đại Niết Bàn. Lúc nào Ngài cũng xưng tán, giáo lý của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Phật Di Lạc chỉ xưng danh Tăng Chủ Nhất Tôn. Đức Ngài không hề xưng Giáo Chủ như các trang web của điển, cơ bút..., của Nhị Thừa Tu Chứng. Đức Ngài luôn tôn kính và thường bảo đang dạy giáo pháp của Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Vô Thượng Di Lạc Tôn Phật không mở đạo mới mà Hạ Lai kỳ này chỉ chỉnh trang lại lối tu sai lạc của thời Hạ Kiếp này. 
Thời này là Mạt Pháp, thế gian Mạt Kiếp đang ngự trị cái ác, ngay cả Bậc Tu có số vẫn giữ thói quen tu cái ác khắp nơi, Đức Vô Thượng Di Lạc Tôn Phật đã ban hành “Hịch Chứng Minh Vũ Trụ” có ký và đóng dấu tận độ chúng sanh và bậc tu bị áp bức. Vị Phật nào cũng vì lòng đại bi đều tận độ chúng sanh cùng Tăng Ni, Phật Tử của Chư Phật. Hãy xem quyển “Đức Di Lạc và Long Hoa” trong đó Đức Phật
Di Lạc đã ban hành ba Hịch. 
* Hịch Chứng Minh Vũ Trụ tận độ chúng sanh trong đó có đoạn, Đức Phật Vương Di Lạc ghi: “Thiện cũng giúp, ác cũng giúp. Chỉ trừ trường hợp mỗi chúng sanh, mỗi cá tánh, mỗi vương quốc bảo thủ ác căn, nghiệt căn thì nên trở về nơi đồng chủng đồng tánh của họ mà an hưởng nghiệp quả như ý nguyện”.
* Hịch Chứng Minh Bồ Tát để Bậc Tu biết đường lối tu hành theo giáo pháp cho đến Chánh Giác, đoạt Pháp Thân Phật.
* Hịch Tin Vâng Kính để Bậc Tu đắc Ứng, Hóa Thân Vi Trần Phật, Sát Na Phật đặng đoạt Trang Nghiêm Thân Phật. Chung cùng, từ Pháp Thân cùng với Ứng Hoá Thân để đoạt đến Chánh Báo Thân Phật. Cho biết Đức Ngài đã thương xót tận độ chúng sanh bị kẻ tham quyền độc tài áp bức. Thời gian không còn lâu nữa: 
“Rồng chầu Phượng múa khúc Âu Ca
Thi nhân đường luật tuy đơn giản.
Nhưng thấu tình chung Ta với Ta.” 
Đức Vô Thượng Di Lạc Tôn Phật... báo tin Rồng là năm Thìn, Dậu là Năm Con Gà (2012 – 2017) sẽ khởi đầu mở màn rốt ráo lập lại trật tự Thiện Căn,Thiện Chí cho chúng sanh sống thanh bình an lạc. Cái ác trong Thế Giới Ta Bà này cùng trong Tam Thiên Đại Thiên Thế giới sẽ được hóa giải tận độ rốt ráo cho chúng sanh, cho Tiên Thần trong khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới được hưởng an lạc. 
Đây là sự mở màn phán xét Thiện Ác, lập lại trật tự cho chúng sinh sống an lạc 5.000 năm của Đức Phật Di lạc. Đức Ngài không nói tận thế .
Chúa Jesus cũng phải chịu chung luật luân hồi, hiện đang lai sanh sống tại Saigon, là một Vị Thánh cấp A La Hán, chỉ chứng kiến sự phán xét như Chư Vị Thánh khác. Chúa không nói Chúa phán xét như các Chủ Chăn ở Vatican đã lầm tưởng. Vì Chúa chưa đủ công năng công đức phán xét tất cả Chúng Sanh, Tiên Thần... Đây là lời nói đúng đắn.
Di Như Bồ Tát Ma Ha Tát

Mời xem thêm :
http://dilactonphat.blogspot.com/